KUKA JA MITÄ?

LYHYESTI

Olen Arto Vallioniemi, koulutukseltani lähihoitaja sekä näyttötutkinnon suorittanut jalkojenhoitaja.  

Tuotan lähihoitajan palveluita erilaisille hoitoalan yksiköille ja kotihoivaa niin yksityisille ihmisille kuin perheillekin.

Lasten ja nuorten parissa työskentelen mm. ammatillisessa perhekodissa.

Teen jalkahoitoja asiakaskäynteinä sekä hoitoalan yksiköihin että yksityiskoteihin.

Ammattioikeustietoni on rekisteröity Valviran ylläpitämään Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

KOULUTUSTA

Valmistuin lähihoitajaksi Lohjan Terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1995. Suuntautumiseni on mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön.  

Koen tärkeänä myös ammatillisen lisäkoulutuksen ja olenkin suorittanut mm. seuraavat kurssit:

Laatua ja Turvallisuutta - hyvää vanhustyötä -kurssi Ikäinstituutissa.

Defconsys Oy:n järjestämä Henkilöstöturvallisuuden peruskurssi.

Oy Elmio Ab:n Yrittäjäksi tosissaan -kurssi.

AMMATTITUTKINTO:
Jalkahoitokoulun kävin vv 2012-2013 Helsingissä ja jalkojenhoidon ammatti- tutkinnon suoritin vuonna 2018 Point Collegessa Porvoossa näyttötutkintona.

MUUTA:
Ensiaputaitojani ylläpidän säännöllisellä kurssittautumisella. 2019 olen suorittanut lääkehoitolupaan vaadittavan LOVe-tentin hyväksytysti.

KOKEMUSTA

Hoitoalan työt aloitin jo vuonna 1994 opintojenI ollessa vielä kesken. 

Opiskelun ohessa tein sijaisuuksia ohjaajana koulukodissa, useissa aikuispsykiatrian yksiköissä sekä hoitoapulaisena ikäihmisten palvelukodissa.

Valmistuttuani lähihoitajaksi työskentelin psykiatrisen sairaalan aikuisosastolla, sitten ikäihmisten palvelukodissa, seuraavaksi psykiatrisen sairaalan nuoriso-osastolla ja lopuksi, ennen yrittäjyyttä, psykiatrian asumispalveluyksikössä.

Kaikkien edellä mainittujen töiden ohessa tein jatkuvasti lyhyitä sijaisuuksia kehitysvammaisten asuntoloissa.

Vuodesta 2007 alkaen olen tehnyt monipuolista ja -alaista hoito- sekä hoivatyötä  yksityisrittäjänä.

PALVELUT

OMAISHOITAJILLE JA YKSITYISHENKILÖILLE 

Jos pidät sinulle kuuluvaa omaishoitajavapaata, niin ota yhteyttä ja tulen pitämään huolta omaisestasi, kun olet ansaitulla vapaallasi.

Omaishoitajan sijaisuuden maksaa kunta, muissa tapauksissa palvelut maksaa pääsääntöisesti asiakas itse. Palvelut oikeuttavat kotitalousvähennykseen, myös kunnan myöntämä palveluseteli on käytettävissä.

Lue palvelukuvaus...  

YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE

Teen lähihoitajan sijaisuuksia erilaisissa hoiva- ja hoitoalan yksiköissä sekä yksityisyrityksille että julkisen sektorin organisaatioille.

Tyypillisesti sijaistamistarpeet syntyvät äkillisistä sairaus- ja muista poissaoloista sekä lomituksista.

JALKAHOIDOT

Teen jalkahoitoja niin koti- kuin laitoskäynteinäkin, sekä yksityishenkilöille että hoiva- ja hoitoalan yksiköiden asiakkaille.

Jalkahoidoista asiakkaan kotona sovitaan etukäteen ajanvarauksella. Mikäli hoitoa tarvitsee useampikin henkilö, voi ajat varata samalle käyntikerralle.

Käyn tilauksesta erilaisissa yksiköissä kuten palvelutalot, hoitokodit, laitososastot ja asumisyksiköt ym. tekemässä jalkahoitopäiviä kaikille yksikössä jalkahoidon tarpeessa oleville. Kartoita etukäteen yksikössäsi jalkahoitoja tarvitsevien määrä ja ota yhteyttä, niin voimme sopia tarkemman aikataulun.

PALVELUKUVAUS


Yksityisihenkilöille tarkoitettujen palveluiden keskeinen periaate on asiakkaan toimintakyvyn yksilöllinen huomioiminen. Hoiva tai apu voi olla keveimmillään ohjausta ja pientä avustamista tai jatkuvaa hoivaa tarvitsevan vuodepotilaan hyvinvoinnista huolehtimista. Palvelut toteutetaan jokaisen asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa tehdyn sopimuksen ja yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaan. Sopimus laaditaan aina kirjallisena.

"Saat kotitalousvähennystä tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä. Siihen kuuluu esimerkiksi lasten, vanhusten ja vammaisten hoito, kuten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu huolenpito. Hoiva- ja hoitotyötä ovat myös toisen avustaminen kaupassa sekä pankissa ja apteekissa asiointi toisen puolesta."
lainaus verohallinnon verkkosivuilta 

HUOM! Palvelusetelillä suoritettu maksu ei ole kotitalousvähennyskelpoinen.

HOIVAPALVELUT

* Lääkehoito
• lääkkeiden jakaminen dosettiin
• lääkehoidon toteutumisen seuranta
• lääkeinjektiot lihakseen ja ihon alle

* Haavanhoidot
• asiakkaan lääkärin ohjeen mukaan
* Fysiologiset mittaukset
• lämpö
• verenpaine
• verensokeri
• painon seuranta ym.

* Hygieniasta huolehtiminen/avustaminen
• saunominen
• suihkussa käynti
• peseytyminen 

APUA ARKEEN

• Kodin esteettömyys ja sen arviointi
• Pienet siistimiset
• Ruoan valmistus
• Vaatehuolto
• Ulkoilut
• Muut päivittäiset toiminnot (ruokailu yms.)
• Virkistystoiminta (esim. saattaja teatterissa)

ASIOINTIPALVELUT

• reseptien uusiminen
• käynnit kaupassa, apteekissa ja muut mahdolliset käynnit
(saattajana tai puolesta)

HINNASTO

Hinnat eivät sisällä eikä niihin lisätä arvonlisäveroa.

JALKAHOITO

47,00 €/kerta

HOITOTYÖ, alkaen

33,00 €/tunti

YHTEYSTIEDOT:

Nimi ja y-tunnus:

Hoiva palvelu Arto Vallioniemi
2091950-8 

 

Osoite:

Hakajaakopinkuja 1 B 7
08500 LOHJA

 

Puhelinnumero:

+ 358 505 954 559

 

Sähköposti:

hoivapalvelu[a]vallioniemi.com